ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Όλα τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις συστάσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων σχετικά με τα εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν. 

Όλοι οι ιμάντες (Poly V Ελαστικού τανυσμού, τραπεζοειδείς και χρονισμού) γίνονται χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές κατασκευής και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του εργοστασιακού εξοπλισμού. 

Στον κατάλογο:

  •   Σετ ιμάντα 
  •   Ιμάντες βοηθητικών συστημάτων 
  •   Ιμάντες χρονισμού 
  •   Σετ ιμάντες χρονισμού + αντλία νερού
 

PHOTOGALLERY: Timing belts singles and kits