ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Κ
Home > Checkstar

Με την συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και ειδικότερα των ηλεκτρονικών, η ανάγκη να είναι ένα συνεργείο μέλος ενός οργανωμένου δικτύου είναι όλο και πιο έντονη αλλά και καθοριστικής σημασίας.
 
Για τον λόγο αυτό, η Magneti Marelli οργάνωσε ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων Checkstar πιστεύοντας ότι ο επαγγελματισμός είναι ένα πλεονέκτημα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.
 
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η Magneti Marelli βασίζεται παραδοσιακά στην τεχνική εκπαίδευση και πληροφόρηση, που σε συνδυασμό με την δημιουργία του δικτύου Checkstar δίνει την δυνατότητα στα μέλη του να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης και συντήρησης σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις των μοντέρνων οχημάτων. 
 
Ο ιδιοκτήτης ενός συνεργείου που γίνεται μέλος του δικτύου Magneti Marelli Checkstar προσθέτει αξία στην επιχείρησή του καθώς η απόφαση αυτή είναι μία κίνηση εξέλιξης και εκσυχρονισμού σε σχέση , με ένα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής οχημάτων.
 
Με την ένταξη του μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας δίνοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις στους κατόχους των οχημάτων να αναγνωρίζουν το συνεργείο ως αξιόπιστο και εξειδικευμένο.
 
 Η ένταξη του συνεργείου στο δίκτυο προσφέρει την δυνατότητα να βελτιωθεί στους παρακάτω τομείς:
 
  • Τεχνική υποστήριξη

Τακτική ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις στιν τιμέα του αυτοκινήτου, σωστή χρήση και  λειτουργία των σύχρονων συσκευών διάγνωσης και εξοπλισμου συνεργείου, συνεχής συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω υπηρεσιών απευθείας υποστήριξης, τεχνικού call center, ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, τεχνικών πληροφοριών, διαγνωστικών λειτουργιών και προγραμμάτων συντήρησης.

  • Αναγνωρισιμότητα

Αναγνωρίσιμη και αναγνωρισμένη παρουσία μέσω αποκλειστικής σήμανσης όπως φωτεινές επιγραφές, εσωτερικός χρωματισμός, πλήρης γραφική ύλη και αναλώσιμα.

  • Επικοινωνία

Για την προώθηση και προβολή των μελών συνεργείων του δικτύου μέσω διαφημιστικών ενεργειών τοπικού επιπέδου, διαφημιστικού προωθητικού υλικού, τεχνικής διαφήμισης εντός συνεργείου.

 Η Magneti Marelli σκοπεύει μέσω ενός προγράμματος ενημερωτικών συναντήσεων που απευθύνονται στο δίκτυο διανομής της, να επισημαίνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της να υποστηρίξει την επαγγελματική αναβάθμιση της εικόνας  του συνεργείου επισκευής

Κάθε χρόνο παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα σεμιναρίων έτσι ώστε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο Magneti Marelli Checkstar να μπορεί να  ενημερώνεται με τα καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του για μια πληρέστερη τεχνική κατάρτιση και επαγγελματισμό.

Η Magneti Marelli θα απονέμει σε κάθε συνεργείο που θα συμμετέχει στα σεμινάρια ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Magneti Marelli Checkstar: Ο καλύτερος συνεργάτης για το μέλλον σου.


 
Πληροφορίες: 210 99.88.617